Su Yalıtımı

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, su yalıtım malzemesini kurallarına uygun hazırlayabileceksiniz.

Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir. Söz konusu bu iç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da yalıtımdır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları “doğru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sağlıklı uygulama”dır.

Yapılarda su yalıtımı; suyun hangi şiddette, hangi halde ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına dolaysıyla da yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır. Suyun yapılarda sıvı veya gaz halinde bulunması yıpranmaların ve zararlı etkilerin en önemli nedenidir.

Bu modülde bilgiler basitten karmaşığa doğru verilmiştir. Bu, sizin bu konuyu çok daha iyi anlamanızı, zorlanmadan öğrenmenizi sağlayacaktır. Anlatım en basit şekilde yapılmış, yabancı kelime kullanılmamasına dikkat edilmiştir.
Bu modülü tam manasıyla bitirdiğinizde su yalıtımı hakkında teorik bilgileri, su yalıtım malzemelerinin özelliklerini öğrenip yalıtım uygulamasını en iyi şekilde yapabileceksiniz. Ayrıca iş dünyasına, alanında uzman bir kişi olarak katılabileceksiniz.Bir cevap yazın